دولت روسیه از موفقیت‌آمیز بودن تست طرح انقطاع وب بین‌الملل و به کار گیری از وب داخلی خبر اعطا کرد . طرح جدا وب روسیه طی هفته پیشین در یک سری سطح آزمایش شده‌است .

جدیدا طرح انقطاع وب روسیه در یکسری سطح مورد تست قرار گرفت که دولت این مرز و بوم هم از موفقیت‌آمیز بودن این طرح خبر اعطا کرد . در واقع طی هفته قبلی وب جهانی درین مرزوبوم به صورت آزمایشی انقطاع شد و کیفیت وب داخلی مورد تست قرار گرفت . درین طرح سازمان‌های مدنی روسیه و شرکت‌های ارائه‌دهنده سرویس ها اینترنتی این مرزوبوم با یکدیگر همیاری داشتند .

جزئیات طرح جدا وب روسیه
روسیه انگیزه از اجرای این طرح را تست قابلیت و امکان فعال سازی وب ملی روسیه با اسم Runet فارغ از دسترسی به سیستم‌های DNS جهانی اعلام نموده است . درین تست مسیر ترافیک اینترنتی در درون مملکت مجددا معلوم شد که این چنین بایستی Runet را بزرگ‌ترین اینترانت ( وب ملی ) در دنیا محسوب کرد . هر چند تا به امروز جزئیات فنی این آزمایش‌ها به وسیله دولت روسیه منتشر نشده است و تنها میدانیم دولت این سرزمین یک‌سری طرح انقطاع وب جهانی را مورد تست قرار داده که مهمترین آن‌ها یک حمله اینترنتی بزرگ از یک مرز و بوم فرنگی بود که آن را شبیه‌سازی کردند .

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید