هوش تصنعی جدیدا توانمندی جدیدی از خویش نشان داده است . درحال حاضر می توان با به کارگیری از هوش تصنعی , تیپ شخصیتی اشخاص را تشخیص بخشید .


هوش تصنعی و مصنوعی که اکثری آن را با سمبل AI میشناسند با مشابه سازی هوش بشر قصد داراست توانمندی های هوش بشری را به دنیای کامپیوتر و دیجیتال وارد نماید و به تقلید از توانمندی های پیچیده هوش انسانی نظیر فهم , چک , دلیل و مورد ها دیگر بپردارد . با ترقی های انجام یافته بایستی توان تشخیص تیپ شخصیتی اشخاص آن نیز فقط با خیره شدن در نگاه آدم را به دیگر پتانسیل های هوش تصنعی و مصنوعی طولانی تر کنیم .

دیده های همواره جزء آدم بوده اند که دارنده پتانسیل بالایی در برملا کردن شخصیت وی داشته اند . قصه های اکثری موجود هست که در آن بشر ها عملکرد فراوان کرده اند تا از هویدا سازی احساسات خویش از روش چشمانشان دوری نمایند . دیده ها همواره به بشر توطئه کرده اند , چون در جایی که بشر قصد در دست گرفتن احساسات درونی خویش را داشته است , آنان را واضح ساخته اند .

مطالعات اخیر نشان میدهد که جنبش چشمان آدم می‌تواند گویا احساسات درونی وی باشد و هوش تصنعی می تواند که‌این حرکات را چک کرده و به تیپ شخصیتی شخص پی برنده شود .

مبنی بر حاصل تحقیق بعمل آمده در این سمت که در Frontiers in Human Neuroscience منتشر شد , حرکات دیده آدم در واقع سیگنال هایی می‌باشند که منشا آن ها به احساسات آدم گشوده می‌گردد و هوش تصنعی با بررسی ظریف این سیگنال ها قادر است احساسات آدم و در غایت تیپ شخصیتی اورا محاسبه نماید .

هوش تصنعی و مصنوعی و تشخیص ۵ تیپ شخصیتی
روانشناسی ۵ گروه شخصیتی اصل را تا به امروز معرفی کرده که دربرگیرنده تیپ های شخصیتی گشوده و پذیرنده , وظیفه شناس , سازگار , برون گرا و روان رنجور است . در تست به فعالیت آمده بر روی ۵۰ داوطلب , هوش تصنعی و مصنوعی نشان بخشید که قادر است الگوهای تکراری حرکات دیده را تشخیص دهد و هریک از این الگوها را در قالب تیپ شخصیتی ۵ گانه جای دهد . در‌این‌حالت‌ هوش تصنعی و مصنوعی صرفا با نگاه به چشمان شما می‌تواند تخت گاز تیپ شخصیتی شمارا تشخیص دهد .

اگرچه بررسی حرکات دیده و آشنایی تیپ شخصیتی شخص با استعمال از هوش تصنعی و مصنوعی را نمی‌توان تحت عنوان شیوه ای قطعی برای تشخیص تیپ شخصیتی تیتر کرد , البته تشخیص های انجام شده تا حدود متعددی قابل اتکا می باشند .

هوش تصنعی و بسط تعامل غیر کلامی بشر و اتومبیل
ترقی های انجام شده درین حوزه قادر است به تعامل غیر کلامی آدم و ربات یاری دهد , چون ربات ها توانمند به تعامل غیر کلامی با آدم نیستند , ولی در‌حالتی که که بتوانیم با به کار گیری از هوش تصنعی به احساسات آدم ها پی ببریم , یک ربات میتواند احساسات بشر را در لحظه فهم کرده و برخورد مطلوب نشان دهد . در‌این‌صورت‌ یک ربات یا این که یک کامپیوتر قادر است با محاسبه احساسات بشر , سیاستی را اتخاذ نماید که به صلاح بشر و در جهت تولید متانت برای وی باشد .

البته این موضع دارنده یک جنبه منفی نیز می باشد , چون در واقع چنین توانمندی قادر است تحت عنوان دخالت در کارها محرمانه سایر افراد عنوان شود , چرا‌که اکثری از آدم ها مایل نخواهند بود تا احساسات درونیشان بوسیله خودرو ها تشخیص داده شود .

در‌این‌صورت اشخاص سود جو میتوانند فارغ از دوراندیشی بقیه افراد به گردآوری داده ها درباره‌ی آنچه در ذهن و شم می گذرد پی ببرند و این داستان خوشایند همگی نخواهد بود چون مورد سو به کار گیری از حقوق و دستمزد شخصی آدم را مهیا می نماید .

در‌صورتی‌که که محققان قصد گسترش فناوری های این حوزه را داشته باشند بایستی حتما مواقعی که به آن اشاره شد را مورد دقت دورازشوخی قرار دهند , چون با توسعه و گسترش این فناوری دیده های بشر به دیده های رازگوی خائنی تبدیل می‌شوند که قوی به افشا سازی همگی احساسات درونی وی می باشند .

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید